Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Informace pro rodiče a jejich děti na prázdninový provoz

Datum: 10. 07. 2023 - 21. 07. 2023

Vážení rodiče,        mateřská škola Pod Krocínkou zajišťuje prázdninový provoz v termínu 10.7. – 14.7. a 17.-21. 7. 2023 pro předem přijaté děti do MŠ Pod Krocínkou, MŠ Kytlická a MŠ Novoborská. Provoz MŠ Pod Krocínkou je od 7.00 do 17.00 hod. Seznam přijatých dětí a jejich zařazení do jednotlivých tříd bude vyvěšen na vchodových dveřích v den nástupu. Dítě při příchodu předávejte pouze pedagogovi. Vyzvedávání dětí z MŠ v době 12.30 - 12.45 hod. a 15.00 - 17.00 hod. Dítě bude vydáno jen zákonným zástupcům nebo osobě předem jimi pověřené. Nebude-li dítě včas vyzvednuto ( do 17.00 hod ), je povinností zákonných zástupců se spojit s MŠ a domluvit se na dalším postupu. Své děti omlouvejte do formuláře na webu školy a na tel. čísle: 283 880 039 do 8.00 hod (záznamník je v provozu 24 hod. denně).   Prázdninový provoz je vždy náročnější. S případnými problémy nebo dotazy se obracejte výhradně na vedení MŠ.   Věříme, že se vám u nás bude líbit. Za kolektiv MŠ vám přeji krásné prázdniny a těšíme se na setkání.