Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

HMYZ

Datum: 05. 06. 2023 - 09. 06. 2023

Téma: Hmyz

 • seznamování se s živým tvorem, prohlubování poznatků (druhy hmyzu a způsob jejich života, stavba těla)
 • prohlížení encyklopedií, obrázkových knih k tématu
 • pozorování pod lupou
 • hádanky
 • seznamování s novými říkadly, básněmi, rytmizace dřívky, vysvětlení vtipu
 • seznámení s písní – Komáři se ženili
 • grafomotorika-doplňování pracovního listu
 • výtvarné tvoření
 • poslech četby, převyprávění vlastními slovy
 • cvičení, pohybové hry
 • v úterý 6.6. O princezně Mlsalce-návštěva divadla v MŠ
 • ve čtvrtek 8.6. Olympiáda MŠ P-9 -vybrané děti budou reprezentovat naší MŠ (5 dívek, 5chlapců), ostatní budou rozděleni do ostatních tříd