Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

DOTAZNÍK

Datum: 01. 01. 1970 - 01. 01. 1970

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, zákonní zástupci, prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který naleznete ve vaší emailové schránce (spam), nejpozději do pátku 23.6.2023. V případě potřeby přeposlání dotazníku, kontaktujte vedení školy.

Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech rodičů na klima naší mateřské školy. Všechny informace získané z tohoto dotazníku mají důvěrný charakter a jejich cílem je získat co nejobjektivnější informace. Dotazník je zcela anonymní, proto Vás prosíme o maximální otevřenost a upřímnost. Pouze Vaše pravdivé odpovědi nám dají reálný obraz o tom, jak vidíte naši mateřskou školu vy, rodiče. Velmi nám tím pomůžete při provádění analýzy naší práce a stanovení nových rozvojových cílů školy.

Děkujeme Vám za spolupráci a Váš čas, který vyplnění dotazníku věnujete.