Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Doprava

Datum: 13. 06. 2022 - 17. 06. 2022

Téma: týdenní plán

Tento týden si budeme povídat o dopravě.
  • Vyjmenujeme si dopravní prostředky a řekneme si kde se pohybují.
  • Zopakujeme si povolání, která jsou spjatí s dopravou.
  • Zopakujeme si barvy.
  • Zahrajeme si hru "Červená, zelená".
  • Zazpíváme si a zatancujeme si u písničky "Jede, jede mašinka".
  • Výtvarná výchova: Výroba plachetnice z papíru ( využijeme technik stříhání, lepení, kreslení temperami).
  • Ukážeme si dopravní značky při vycházce po okolí MŠ