Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

DEN DĚTÍ

Datum: 29. 05. 2023 - 02. 06. 2023

Téma: DEN DĚTÍ

Termín  - 29.5 – 2.6.2023
 • všichni děti na světě mají svátek – poznávání kamarádů ze světa
 • Grónsko, Austrálie, Jižní Amerika, Afrika…
 • uvědomit si sounáležitost se společností, ve které dítě žije (rodina, třída)
 • umět vyjádřit své emoce – prožívat radost
 • oblíbené písně, tance a hudebně pohybové hry, rytmizace
 • prostorová orientace – řadit, třídit, manipulovat
 • grafomotorické listy – správné držení tužky
 • logopedická prevence
 • gymnastika mluvidel
 • společné hry na zahradě
 • malba, kresba, stříhání, lepení
 • procházka po okolí
 • "Školková olympiáda"
 
 • 31.5. – AJ
 • 1.6. – Výlet ZOO