Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

CO UMÍ MOJE TĚLO?

Datum: 23. 01. 2023 - 03. 02. 2023

Dva týdny  budeme pracovat s lidským tělem a vším co umí a zvládá.
  • co naše tělo umí od narození a co jsme se museli naučit
  • obrazový materiál - tělo a jeho části
  • grafomotorická cvičení na velkém papíře
  • pracovní listy s grafomotorikou
  • procvičování jemné motoriky - navlékání korálků, stříhání, trhání papíru
  • procvičení hrubé motoriky ve třídě i venku - skoky, přeskoky, chůze po čáře, cvičení podle pokynů a pravo-levá orientace
  • procvičování paměti - opakování krátkých textů, slov, zapamatování si obrázků
  • básničky a písničky k tématu
  • společná práce - lidské tělo