Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Co se děje v trávě

Datum: 20. 05. 2024 - 24. 05. 2024

Téma: Co se děje v trávě

  • seznamování se s živým tvorem, prohlubování poznatků (druhy hmyzu a způsob jejich života, stavba těla)
  • prohlížení encyklopedií, obrázkových knih k tématu
  • pozorování pod lupou
  • hádanky
  • seznamování s novými říkadly, básněmi, rytmizace dřívky, vysvětlení vtipu
  • seznámení s písní – Komáři se ženili
  • grafomotorika-doplňování pracovního listu
  • výtvarné tvoření
  • poslech četby, převyprávění vlastními slovy
  • cvičení, pohybové hry