Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Co přinesl sněhulák

Datum: 17. 01. 2022 - 21. 01. 2022

Téma: Co přinesl sněhulák

  • Rozhovory: Z čeho je sněhulák postaven? Je to studené nebo teplé? Proč? Bylo je to velké, nebo malé? Mohli bychom si tady ve třídě postavit nějakého sněhuláka? Co myslíte, z čeho by se dal postavit a jak?
  • Stavění sněhuláků z jednotlivých částí a rozhovory nad obrázky: Co vidíme na sněhulákovi, když se na nás dívá? Co nevidíme, když je k nám otočený zády? Který ze dvou sněhuláků má koště na druhé straně? Proč? Jsou všechny koule stejně velké? Která je nejmenší?
  • Sestavování rozstříhaných obrázků na předlohu, poté sestavování vedle předlohy, bez předlohy. Děti se budou stavět tak, jak stojí sněhulák.
  • Předmatematické představy – přiřazování knoflíků podle počtu dírek
  • Píseň „Sněží, sněží“, „Postavil jsem sněhuláka“ - zpěv, rytmizace
  • Pracovní list – Stavění sněhuláka – časová osa
  • Cvičení se „sněhovými koulemi, pohybová hra „Přehazovaná“
  • Malování zimní krajiny, sněhuláka na tmavý papír
  • Sněhulák - společná práce - obtiskování korku namočeného v temp. barvě