Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

,,Co přináší podzim,,

Datum: 27. 09. 2021 - 01. 10. 2021

Téma: týdenní plán

Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře. Stromy se už chvějí, moc se neohřejí. Venku hustá mlha, ale už se trhá. Už se třepí, už se páře, sluníčku jsou vidět tváře.
  • Rozhovor, obrazový materiál - podzim
  • předčtenářská gramotnost- příběh s pochopením
  • logopedická prevence, gymnastika mluvidel
  • matematická pregramotnost- méně více
  • hry s barvami
Děti dostaly úkol-nakreslit postavu, až půjdete do přírody sbírejte kaštany, šípky žaludy, kamínky, větvičky- prostě co uznáte a pak si z toho společně něco vyrobíme  Hezký týden a sváteční úterý přeje Markéta a Linda