Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Co děláme celý den

Datum: 13. 02. 2023 - 17. 02. 2023

Téma: Co děláme celý den

Integrovaný blok: Cesta společná
  • Tento týden si procvičíme koordinaci lokomoce i koordinaci ruky a zraku a také zacházení s běžnými předměty denní potřeby v souvislosti s činnostmi s nimi spojenými. Cvičit audio i vizuální paměť, procvičovat všechny smysly. Rozvíjet volní úsilí k dokončení započaté činnosti a toto dětem umožňovat.
  • Zazpíváme si píseň Hodiny
  • Naučíme se Báseň O Měsících
  • Zahrajeme si pantomimu - co dělám, činnosti spojené s denní dobou