Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Čím jsme cestovali v létě

Datum: 13. 09. 2021 - 17. 09. 2021

Téma: Čím jsme cestovali v létě

  • Vyprávění na dané téma
  • Budeme si povídat o dopravních prostředcích, o bezpečném chování na ulici
  • Poslech četby  ,,O neposlušném autíčku"
  • Procvičování základních barev
  • Výtvarné činnosti-temp.barvy, lepidlo, papír, nůžky
  • Písničky s pohybem, říkadla, rytmizace, hádanky
  • Zahrajeme si pohybové hry-letadlo, barevná auta
  • Procvičování pravo-levé orientace
  • Předčtenářská gramotnost, sluchová a zraková percepce
  • Předškoláci-napsat tiskacími písmeny své jméno- nejprve přepsat z předlohy