Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Cestou necestou

Datum: 15. 04. 2024 - 19. 04. 2024

Téma: týdenní plán

Děti se různorodými činnostmi seznamují s pravidly vedoucími k jejich bezpečnosti. Učí se reagovat na dopravní situaci a orientovat se v základních pravidlech silničního provozu. Rozvíjíme vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při chování v určitých dopravních situacích – paměť, pozornost, soustředěnost, ukázněnost, ohleduplnost, vnímání i orientaci v prostoru, vnímání nebezpečí.
 • Rozhovor o prožitém víkendu, časová orientace
 • Seznámení s tématem – kdo a jak využívá dopravní prostředky
 • Druhy dopravních prostředků – prohlížení obrázků (poznat a pojmenovat )
 • Rozvoj předmatematických dovedností (počítání 1-7)
 • Pojmy – před, za, vedle, pravolevá orientace
 • Bezpečnost, pravidla (pro nás chodce i ostatní účastníky provozu), zopakování pojmů: semafor, značky, zebra, křižovatka, úkol policie v dopravě
 • PL, obrázky a omalovánky k tématu, výtvarné tvoření
 • Překážková dráha – auta a semafor
 • Cvičení s míči, nácvik štafety
 • Básnička s pohybem – letadlo
 • Sluchová paměť – vytleskávání dle zadání
 • Vycházka po okolí školky – všímáme si dopravních značek, přechodů, jak a kde parkují auta, křižovatek, atd.
16.4. plavání 17.4. Aj- Spěváček 18.4. Aj p. uč.Monika 18.4. zahájení Olympiády v MŠ 19.4. Skřítky krmit povoleno- interaktivní program pro děti