Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Barvy a tvary kolem nás

Datum: 14. 11. 2022 - 25. 11. 2022

Téma: Barvy a tvary kolem nás

  • Integrovaný blok: Cesta poznání
  • Hledání barev a tvarů v přírodě i ve světě vytvářeném lidmi, poznávat, jak je svět pestrý nejen barevně , ale i tvarově, snažit se o pozorování, popisování, vytváření a hledání všeho co je krásné i v člověku. Cvičit si umění naslouchat druhým a sledování řečníka i obsah.
  • rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti)
  • osvojování některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní
  • vytváření základů estetického vztahu ke světu, k životu ke kultuře a umění
  • podporování soustředěného pozorování, experimenty a užívání jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  • hledání barev a tvarů v našem okolí
  • hraní smyslových her
  • naslouchání a hledání ve slyšeném textu
  • seznámení se s novými básněmi a písněmi