Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Barevný podzim

Datum: 15. 10. 2023 - 27. 10. 2023

Téma: Barevný podzim

Integrovaný blok: Cesta přírodou
  • Vyprávění o změnách podzimní přírody(listy, zvířata, plody...)
  • Zmíníme se o počasí na podzim, význam vody v krajině
  • Vycházka do okolí MŠ, pozorování stromů a keřů, opakování jejich názvů
  • Podzimní tvoření s listy(Ježek, Deštník)
  • Nácvik nové písně Ježek
  • Nácvik nové básně "Podzim už je opět tady"
  • Gymnastika mluvidel
  • Podzimníčkova rozcvička, protahovací cviky, tanec a pohyb na hudbu z CD, prohlížení obrázků a knih
  • Barvy a tvary