Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Advent-Brzy přijde Ježíšek

Datum: 06. 12. 2023 - 15. 12. 2023

Téma: Advent-brzy přijde Ježíšek

Integrovaný blok: Cesta sváteční
  • Seznámení s tradicemi Adventu, vhodnou formou si přiblížíme tradice tohoto období
  • Zdobení cukroví
  • Vytváření překvapení pro rodiče
  • Příprava a realizace vánoční besídky, hlasová a dechová cvičení
  • Tematické omalovánky a grafomotorické listy
  • Výtvarná tvoření  s vánoční tématikou
  • Vycházky a pozorování přírody a adventní výzdoby v ulicích
  • Krmení ptactva a zvířátek v MŠ
  • Tanec na hudbu z CD(sněhové vločky)
  • Četba knih s vánoční/adventní tématikou, prohlížení obrázků
Akce Zelené třídy: Dne 13.12. ve 15.30 bude Vánoční besídka, na kterou Vás srdečně zveme. Bližší informace na nástěnce a u p.učitelek Prosíme o přinesení omytých sklenic(např.od okurek), výška alespoň 13.cm. Děkujeme:)