Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Adaptace nových dětí ve školce

Datum: 22. 07. 2023 - 01. 09. 2023

ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ VE ŠKOLCE Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkami a dítětem, rodiči a také vzájemná spolupráce s mateřskou školou. Prosíme Vás o vyplnění adaptačního dotazníku (k vytištění nebo k dispozici na třídě) a předání učitelkám ve třídě. Děkujeme.   Pozitivní naladění
 • Vyladění dítěte ohledně mateřské školky by mělo být vždy pozitivní.  Dávejte dítěti najevo, že ve školce není za trest nebo proto, že na něj nemáte čas. Přiveďte dítě do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost, jak získat nové kamarády a naučit se nové věci.
První dny
 • První den je dobré počítat s větší časovou rezervou, příchod neuspěchat, nebýt nervózní.
 • Doporučujeme, abyste paní učitelky seznámili se všemi návyky a zvyklostmi dítěte formou dotazníku, aby jejich adaptace byla snadnější.  Paní učitelky přistupují k potřebám dítěte individuálně, ale také respektují zároveň potřeby ostatních dětí. Pokud máte více dotazů nebo chcete řešit citlivé téma, dohodněte se s učitelkami na konzultační hodině.
 • První dny vyzvedávejte dítě po obědě, delší pobyt po konzultaci s učitelkami.
 • Raději si přivstaňte, abyste neměli uhoněné ráno. Ve školce budete včas a dítě bude mít dostatek času pro volnou hru
 • Některé děti jsou v adaptačním období raději v roli pozorovatele než aktéry. To samozřejmě neznamená, že se mu ve školce nelíbí, jen v sobě nemá tolik odvahy. S dítětem si o školce povídejte, ale neříkejte, co má a nemá druhý den dělat. Povídejte si s ním, co ve školce vidělo, co se mu líbilo, ale neklaďte na něj požadavky, že si musí hrát a zapojovat se do činností. Učitelky samy dokáží děti postupně zapojit do režimu školky, zabavit je, motivovat k činnostem, odpoutat jejich pozornost od stýskání.
Co když dítě pláče?
 • Často se stává, že maminky snáší odloučení od dítěte hůře než dítě samotné. Důvěřujte učitelkám, které mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě ve školce propláče celý den. Zkuste se, přesto usmát, popřát hezký den. Rozhodně dítěti nedávejte najevo, že jste smutní a že může za to, že vás rozrušilo. Po vašem odchodu paní učitelky dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. Najde si zábavu mezi vrstevníky, zapojí se do her, činností a čas ve školce mu uteče daleko rychleji než vystresované mamince v práci.
 • Pamatujte na to, že když jste vystresovaní, dítě tuto nejistotu vycítí a adaptace bude složitější
 • Po rozloučení se do třídy opakovaně nevracejte, nemusíte se ubezpečovat, že je dítě v pořádku. Paní učitelky vědí, co mají dělat.
 • Když bude dítěte pláč k "neutěšení", dobu loučení zkraťte, dítě ubezpečte, že si pro něj přijdete. V této situaci není vhodné dítě odvést z MŠ.
 • Pokud to bude nutné, paní učitelky vás kontaktují telefonicky.
 • Při vyzvedávání dítěte ze školky se může stát, že dítě reaguje pláčem. To je naprosto přirozená reakce. Hlavně dítě nelitujte, že muselo být přes den samo bez vás, to mu rozhodně neprospěje!
 • Délka adaptace je u každého dítěte individuální. U někoho může trvat několik dní, u jiného dítěte několik týdnů. Stává se, že se dítě adaptuje naprosto bez problémů a až po měsíci se může objevit u dítěte protest k docházce do školky, nechce se mu vstávat. Buďte proto trpěliví a důslední.
Pocit jistoty a bezpečí
 • Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně. Dodržujte proto režim školky, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte. Dobu spánku nazývejte dobou odpočinku. Dítě si může na tuto dobu přinést oblíbeného plyšáka. Děti se převlékají do pyžama, odpočinek probíhá na lehátku s polštářem a peřinou. V době odpočinku čtou paní učitelky pohádky, je puštěna relaxační hudba.
 • Dítěti naslouchejte, ale nenuťte ho do komunikace, neklaďte nedůležité otázky, na které dítě ani neumí odpovědět, raději se zeptejte, s kým si hrálo, jestli se na zahradě projelo na koloběžce, pohrálo si v písku...
 • Hlavně chvalte, chvalte, chvalte 🙂
S jakýmikoliv dotazy, připomínky, problémy, náměty se obracejte na paní učitelky. Je v našem společném zájmu, aby byly děti ve školce šťastné, spokojené a schopné se přirozenou cestou rozvíjet a vzdělávat.   Pedagogický a provozní tým MŠ Pod Krocínkou se společně s Vámi těší na nový školní rok.