Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Velké kolo uděláme…

Datum: 06. 09. 2021 - 10. 09. 2021

Téma: týdenní plán

Zpátky v mateřské škole...
  • Opakování pravidel MŠ
  • barvy- hry s nimi
  • čtený příběh s porozuměním
  • předmatematická gramotnost- méně, více
  • zdravotní cviky, pohybové hry
  • správný úchop příboru, tužky
  • rytmizace
  • říkadla, zpěv známých písní,