Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

NOVINKY

tužky

DOTAZNÍK

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, zákonní zástupci, prosíme Vás o vyplnění
dotazníku, který naleznete ve vaší emailové schránce (spam), nejpozději do pátku 23.6.2023.

Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech rodičů na klima naší
mateřské školy.
Všechny informace získané z tohoto dotazníku mají důvěrný charakter a
jejich cílem je získat co nejobjektivnější informace. Dotazník je zcela
anonymní, proto Vás prosíme o maximální otevřenost a upřímnost. Pouze
Vaše pravdivé odpovědi nám dají reálný obraz o tom, jak vidíte naši
mateřskou školu vy, rodiče. Velmi nám tím pomůžete při provádění analýzy
naší práce a stanovení nových rozvojových cílů školy.

Děkujeme Vám za spolupráci a Váš čas, který vyplnění dotazníku věnujete.

Kolektiv mateřské školy