Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

NOVINKY

TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Vážení rodiče,

         vašemu dítěti bude v letošním školním roce šest let. Nabízím Vám proto možnost orientačního posouzení jeho školní zralosti a připravenosti. Pokud budou zjištěny nějaké nesnáze, můžete využít dalších služeb naší poradny (podrobné psychologické vyšetření, individuální stimulace pro předškoláky apod.).

         Orientační posouzení je bezplatné a proběhne v dopoledních hodinách v prostorách MŠ dne 23.2.2023 Informace o výsledcích získáte při osobní konzultaci opět v prostorách MŠ 24.2.2023

         Pokud máte o toto orientační vyšetření zájem, vyplňte část A přiloženého Infomovaného souhlasu a Dotazník pro rodiče. Oboje předejte (Dotazník v zalepené obálce) paní učitelce v MŠ.

                                                     PhDr. Markéta Frývaldská, Ph.D.