Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

NOVINKY

Dotazník

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

          prosíme vás o vyplnění dotazníku do 24.6.2022, který vám přišel v těchto dnech do emailu (prosím zkontrolujte i hromadné zprávy či spam).

Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech rodičů na klima naší mateřské školy.

Všechny informace získané z tohoto dotazníku mají důvěrný charakter a jejich cílem je získat co nejobjektivnější informace. Dotazník je zcela anonymní, proto vás prosíme o maximální otevřenost a upřímnost. Pouze vaše pravdivé odpovědi nám dají reálný obraz o tom, jak vidíte naši mateřskou školu vy, rodiče. Velmi nám tím pomůžete při provádění analýzy naší práce a stanovení nových rozvojových cílů školy.

Děkujeme vám za spolupráci a váš čas, který vyplnění dotazníku věnujete.

                                                      Kolektiv mateřské školy