Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

NOVINKY

Vážení rodiče a milé děti,

vítám vás po prázdninách a těším se na společné zážitky v novém školním roce 2017/2018.

Těším se na setkání s nově nastupujícími dětmi a jejich rodiči.

Stávající rodiče, kterých se týká nově povinné předškolní vzdělávání žádám, aby pečlivě

prostudovali materiál nazvaný  Informace o povinném předškolním vzdělávání.

 

 

Ředitelka školy