Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Logické myšlení pomocí inovativních pomůcek

Digitální gramotnost je dovednost vyhledávat, hodnotit, využívat, sdílet a vytvářet obsah pomocí informačních technologií a internetu. Učíme se v MŠ digitální pomůcky využívat SMYSLUPLNĚ.