Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Dej pozor, zajíci!

Datum: 08. 03. 2021 - 14. 03. 2021

Téma: Dej pozor, zajíci!

Milé děti,  mrzí nás, že spolu nemůžeme být ve školce a proto jsme si pro vás připravily na tento týden zajímavé činnosti a úkoly. Až budete mít vše splněno, poproste jednoho z rodičů, aby nám úkoly zaslal do emailu. Vše schovávejte a až se vrátíte do školky, tak si vše společně prohlédneme.
 1. Společně s rodiči si přečtěte pohádku o nepozorném zajíci (viz níže).
 2. Jděte s rodiči na vycházku, všímejte si dopravních značek, které cestou uvidíte - pokuste si zapamatovat jejich tvar, barvu a umístění. Vyzkoušejte si alespoň jedenkrát bezpečně přejít přechod pro chodce. 
 3. Vzpomeň si, jaké značky jsi viděl(a) a alespoň čtyři nakresli pastelkami, avšak každá značka musí mít jiný tvar. (obrázek vyfoťte a zašlete jako přílohu do mailu)
 4. Pokuste se zaposlouchat do zvuků města, na chvíli zavřete oči a řekněte, jaké zvuky jste slyšely. Děti vyjmenují alespoň pět rozdílných zvuků. Zkus některé zvuky napodobit. (napište nám, jaké zvuky děti vyjmenovaly, případně je děti mohou nakreslit)
 5. Postav ze své stavebnice či jakéhokoliv jiného materiálu město snů. (stavbu vyfoťte a pošlete)
Poznámka pro rodiče:  Všechny vypracované úkoly zasílejte v jednom e-mailu nejpozději do pátku 12. 3. 2021 na tyto adresy: Žlutá - pechova@mspodkrocinkou.cz, najemnikova@mspodkrocinkou.cz, Červená - bouskova@mspodkrocinkou.cz, sklenarova@mspodkrocinkou - vždy oběma učitelkám z dané třídy!  Vše zatím uschovejte! V případě jakékoliv pomoci nás neváhejte kontaktovat na výše uvedených adresách.
Kde se vzal ve městě zajíc "Olalá,“ povykuje zajíc a jen tak tak se drží zábradlí. Kolemjdoucí jen kroutí hlavou: „Co tady ten splašenec chce? Copak neví, jak a kde se přechází silnice?!“ Všichni pospíchají a na zajíce na zábradlí po pár krocích zapomenou. Jenže zajíc je opravdu v nesnázích. Lituje, že se nechal zlákat a nastoupil na kraji města do tramvaje. Teď vůbec netuší, co dál. „Ahoj, zajíci,“ ozve se nečekaně za jeho zády. „Už tě chvíli pozoruji. Tady nemůžeš přelézat zábradlí. To je nebezpečné!“ „A proč mě pozoruješ?“ ohradí se dotčeně ušák, i když si ještě před okamžikem nepřál nic jiného, než aby ho někdo oslovil.. „Pozoruji tě, protože jsem Pozorka. Všechny trojúhelníkové dopravní značky dávají pozor, aby mohly každého varovat před nebezpečím a nikomu se nic nestalo.“ „Hm,“ zabručí zajíc. „A kdo je támhle ta značka?“ ukáže packou ke kulaté značce s červeným okrajem. „To se na tebe žene můj kamarád Zákaz,“ odpoví Pozorka. „Určitě ti chce zatrhnout tohle trdlování uprostřed silnice! Asi bude nejlepší, když tě zavedeme za Vypravěčem. To je čtvercová značka, od které se leccos důležitého o dopravě dozvíš. A možná to bude zajímat i holčičky a kluky!“ Jak pracovat s příběhem: Společně si povídáme, co je na obrázku nakresleno. Ujistíme se, že děti vidí zajíce i značku Pozorku. Ukážeme si na obrázku Vypravěče, kamarádskou značku se čtvercovou hlavou.
 • Najděte na obrázku, co má také tvar trojúhelníku, kruhu nebo čtverce.
 • Co by se mohlo stát, kdyby zajíc přelezl zábradlí a vběhl do silnice plné aut?
 • Venku si všímejte tvarů dopravních značek
 • Jaký tvar mají zákazové značky? (Kruh s červeným okrajem)
 • Jaký tvar mají výstražné značky? (Trojúhelník s červeným okrajem)
 • Jaký tvar mají informativní značky? (Čtverec nebo obdélník)
 • inspirace pro rodiče
 

MŠ POD KROCÍNKOU

Pod Krocínkou 466/44
190 00 Praha 9- Vysočany
IČ: 709 203 71
ID schránka: kf7kxy3
číslo účtu - školné: 21938081 / 0100
číslo účtu - stravné: 9039091 / 0100

Litujeme, nepodařilo se nám najít žádné příspěvky. Zkuste jiné vyhledávání.

OMLUVA NEPŘÍTOMNOSTI