Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

CO SE DĚJE V TRÁVĚ?

Datum: 12. 04. 2021 - 23. 04. 2021

Téma: CO SE DĚJE V TRÁVĚ?

Příroda se probouzí, ptáci zpívají, rostliny  dostaly vláhu, sluníčko víc hřeje. Podíváme se společně co se děje v trávě. Probouzí se i různí živočichové a brouci pro, které je tráva místem úkrytu, květiny pro mnoho z nich tvoří první hostinu v podobě sladkého pylu. Seznamování dětí s jarní přírodou a hmyzem.
 • Vyprávění, četba příběhu s obrazovým materiálem, prohlížení encyklopedií
 • Četba z dětských knih s daným tématem
 • Omalovánky, grafomotorika
 • Jarní hádanky
 • Jak cvičí brouci? Protahovací a posilovací cviky, překážková dráha. Pohybové hry.
 • Pozorování , co se děje v trávě, na květech kytiček...
 • Beruško, pujč mi jednu tečku- rytmizace
 • Kolik má beruška teček? Matematická pregramotnost
 • Výtvarné tvoření
 • Hry podporující kooperativní činnosti
 • Dramatizace ,, Polámal se mraveneček,,
Budeme se snažit co nejvíce aktivit přenášet na zahradu MŠ, užívat si a zkoumat přírodu, využívat herní prvky k přirozenému pohybu dětí. Společnými zážitky se zpátky navrátit na život v MŠ. Hezký týden přejí paní učitelky.

MŠ POD KROCÍNKOU

Pod Krocínkou 466/44
190 00 Praha 9- Vysočany
IČ: 709 203 71
ID schránka: kf7kxy3
číslo účtu - školné: 21938081 / 0100
číslo účtu - stravné: 9039091 / 0100

Litujeme, nepodařilo se nám najít žádné příspěvky. Zkuste jiné vyhledávání.

OMLUVA NEPŘÍTOMNOSTI