Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

NOVINKY

cMyj3IJScNg9_s1600x1600

Informace k otevření MŠ od 12.4.2021

Informace k otevření MŠ

Zahájení provozu – pondělí 12. 4. 2021 dle pokynů MŠMT pouze pro předškolní děti a pro děti rodičů zaměstnaných ve vybraných profesích odkazzde. Rodiče těchto dětí musí doložit potvrzení od zaměstnavatele a předem nahlásit potřebu umístit dítě do MŠ ředitelce školy.

Dítěti je umožněna osobní přítomnost v mateřské škole pouze v případě, že:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního antigenního testu, který mu poskytla škola a prokáže se NEGATIVNÍM výsledkem tohoto vyšetření.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

 • 2x týdně – první se provede první den nástupu do MŠ (tzn. většinou pondělí).
 • Mezi jednotlivými termíny testů v jednom týdnu jsou minimálně 2 dny a maximálně 3 dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).
 • Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu.
 • Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování, bude test proveden v den jeho příchodu.

NEMUSÍ SE TESTOVAT děti, které:

 • prokazatelně prodělaly COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
 • děti, které byly na testu ve zdravotnickém zařízení a mají NEGATIVNÍ výsledek, který není starší 48 hodin

JE NUTNÉ DOLOŽIT POTVRZENÍ OD PEDIATRA NEBO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ!!!

 • Pokud je výsledek preventivního antigenního testu pozitivní, dítě nebude přijato, škola vystaví dítěti potvrzení s datem a časem provedení testu.
 • Zákonný zástupce je povinen telefonicky informovat pediatra, který rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 • Výsledek PCR testu je zákonný zástupce povinný nahlásit škole, prostřednictvím odkazu na omluvy dětí na webu školy, kde uvede podrobnosti.

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ:

 • Při příchodu do vstupní chodby budou vyznačena místa pro testování dětí.
 • Testování bude provádět zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba.
 • Na výsledek testu vyčká 15 minut zákonný zástupce s dítětem v prostorách před budovou školy MŠ.
 • Pokud je výsledek negativní, bude dítě vpuštěno do prostor šatny, kam mohou vstoupit pouze 2 děti s jedním zákonným zástupcem.
 • Předepsané rozestupy jsou min.1.5 m.
 • Dospělí jsou povinni používat předepsaný respirátor dle MO MZ.

Učitelka si dítě převezme v šatně a dospělý opustí neprodleně prostor šatny.

 • Žádáme, abyste počítali s časovou rezervou spojenou s testováním v dané dny (zpravidla pondělí a čtvrtek).
 • Dítě nemůže být nuceno k testování, ale důsledkem je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
 • K testování doporučujeme si přinést jednorázové rukavice.

Děti přítomné prezenčního vzdělávání nemusí mít v MŠ ochranu úst a nosu.

Rozdílný postup v případě pozitivního výsledku testu je v pondělí a ve čtvrtek!!!

 • Pondělí – ostatní děti ze skupiny nebyly v kontaktu 2 dny s pozitivním dítětem, proto mohou zůstat v MŠ.
 • Čtvrtek – děti, které byly ve skupině s dítětem, které má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, 2 dny před nebo 2 dny po provedení NEMOHOU docházet do MŠ, dokud není znám výsledek PCR testu daného dítěte.

Pokud PCR test bude negativní, mohou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud bude PCR test pozitivní, rozhodne KHS o dalším postupu.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ

 • Zákonný zástupce zazvoní na danou třídu, ohlásí do videotelefonu zřetelně jméno svého dítěte a vyčká, až bude dítě připraveno k odchodu z MŠ.
 • Teprve poté bude vpuštěn do budovy (k šatně).
 • Opatření má za cíl dodržet předepsaný počet 2 dětí a jejich zákonných zástupců v jedné šatně.

Žádáme zákonné zástupce, aby případné dotazy směřovaly na email reditelka@mspodkrocinkou.cz a místo osobní komunikace s pedagogy používali k individuálním informacím emaily pedagogů, které jsou uvedeny na webu školy. V případě potřeby telefonické komunikace, směřujte dotazy na jednotlivé pedagogy v čase 13.00 -13.30 hodin.

Věřím, že společně situaci zvládneme, nechceme děti, ani vás dospělé zbytečně stresovat a tak počítáme s vaší vstřícností a spoluprací. Sledujte aktuální informace na webu školy a vzdělávací nabídku v odkazech jednotlivých tříd.

Ředitelka školy

MŠ POD KROCÍNKOU

Pod Krocínkou 466/44
190 00 Praha 9- Vysočany
IČ: 709 203 71
ID schránka: kf7kxy3
číslo účtu - školné: 21938081 / 0100
číslo účtu - stravné: 9039091 / 0100

Litujeme, nepodařilo se nám najít žádné příspěvky. Zkuste jiné vyhledávání.

OMLUVA NEPŘÍTOMNOSTI