Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Opatření mateřské školy vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace

 • Prozatím je mateřská škola v provozu, ale žádáme zákonné zástupce, aby sledovali aktuální situaci a webové stránky školy.
 • V areálu MŠ je každý povinen mít zakrytá ústa i nos.
 • Před vstupem do budovy jsou všichni povinni si dezinfikovat ruce z připraveného dávkovače.
 • Dítě doprovodí a předá učitelce pouze jedna dospělá osoba.
 • Dítě bude mít ve své přihrádce v šatně roušku v igelitovém sáčku označeném jménem dítěte.
 • Z hygienických důvodů NENOSTE dětem do školky plyšáky ani jiné hračky z domova.
 • Při předání dítěte učitelce si nepodáváme ruce.
 • Dítě si umyje ruce v umývárně a teprve poté vstupuje do třídy.
 • Děti ve třídě mít roušku nemusí.
 • Doprovod každého dítěte je povinen v co nejkratší době opustit budovu a prostory MŠ.
 • Pokud bude mít dítě příznaky jakéhokoliv infekčního (respiračního) onemocnění nebude převzato.
 • V případě, že se onemocnění objeví v průběhu dne, budou zákonní zástupci vyzváni, aby si dítě neprodleně vyzvedli a kontaktovali pediatra, který rozhodne o dalším postupu.
 • V případě onemocnění nebo nařízení karantény, oznamují tuto skutečnost zákonní zástupci ředitelce MŠ na email. Při návratu dítěte do MŠ předloží doklad od pediatra, že dítě může do kolektivu.

MŠ POD KROCÍNKOU

Pod Krocínkou 466/44
190 00 Praha 9- Vysočany
IČ: 709 203 71
ID schránka: kf7kxy3
číslo účtu - školné: 21938081 / 0100
číslo účtu - stravné: 9039091 / 0100

OMLUVA NEPŘÍTOMNOSTI